Zijper Collectie beheer Systeem Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)
en het
Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZBBS)
en het
Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS)
Zijper Beeldbank Beheer Systeem

Kamer van Koophandel: 5486.3376
Bankrekening per 1 februari 2016:
NL44 RABO 0310 7021 94
Rabobank; t.n.v. Vereniging Oud Broek in Waterland
o.v.v.: Donatie ZCBS + naam instelling
   

[Homepage ZCBS] --> [Genootschap] --> [RABO-rekening]  

Verandering RABO-rekening vanwege eenzijdig zeer sterk stijgende kosten

Ca. 10-15 keer per jaar ontvangt ZCBS een donatie van 25-100 euro.
Het aantal betalingen vanuit ZCBS bedraagt ca. 2-3 per jaar.
Het financiële betalingsverkeer van ZCBS is dus zeer minimaal.

In de tweede helft van augustus 2015 ontving het ZCBS-bestuur een brief van de RABO-bank (gedateerd 13-08-2015) dat per 1 juli 2015 (dus met terugwerkende kracht!!), 'een nieuwe kortingsregeling was geïntroduceerd'.
De RABO-bank had daarbij de maandelijkse kosten voor betaalrekeningen voor verenigingen en stichtingen sterk verhoogd:
In plaats van ca. 1,25 euro per maand wordt nu het achtvoudige, t.w. 10,35 euro PER MAAND berekend.

Het ZCBS-bestuur vindt deze kosten onacceptabel.
Ook andere banken blijken vergelijkbare tarieven te hanteren.

Daarom is besloten de RABO rekening: NL30 RABO 0104 2445 42 op naam van ZCBS op te heffen ingaande 1 december 2015.

Verwijder s.v.p. per 1 december 2015 dit rekeningnummer uit uw administratieve gegevens!

In de periode tussen 1 december 2015 en 1 februari 2016 daarom ook graag geen geld overmaken.

 

De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland is bereid gevonden de banktransacties van ZCBS via hun betaalrekening te laten lopen.

Per 1 februari 2016 geldt:
  • Rekening NL44 RABO 0310 7021 94 op naam van de Vereniging Oud Broek in Waterland 1)  wordt gebruikt voor ZCBS-transacties.
  • Vanaf 1 februari 2016 kan men donaties voor 2016 (en volgende jaren) op het genoemde nieuwe nummer overmaken.
  • Vermeld altijd: 'Donatie ZCBS' + naam van de instelling, zodat de penningmeester van Oud Broek de bestemming en afkomst van het geld kent.
  • Graag ook bij donatie een e-mail naar: met het bedrag en de naam van de instelling.

Het is een beetje ingewikkelder geworden, maar we besparen hierdoor weer veel geld per jaar!!

 
1) Vereniging Oud Broek in Waterland was de eerste externe cultureel historische vereniging die direct zeer geïntereseerd was in het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) en het direct in januari 2009 zelf in gebruik nam. Medewerkers van deze vereniging werkten nadien mee met het verbeteren van het systeem.

WWW: http://www.zcbs.nl/
Laatste wijziging: 19 november 2015
Informatie: