Zijper Collectie beheer Systeem Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)
en het
Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZBBS)
en het
Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS)
Zijper Beeldbank Beheer Systeem

Homepage ZCBS --> Nieuwsbrief ZCBS --> Nieuwsbrief nr. 25


ZCBS-nieuwsbrief   #25   (22 mei 2015)

Inhoud van dit nummer:

 1. Tien jaar ZCBS!

 


1. Tien jaar ZCBS!

Het gebeurde vandaag op de kop af 10 jaar geleden...

Op 22 mei 2006 werd in enkele uurtjes tijd de eerste versie van een CollectieBeheerSysteem geschreven (toen nog CBS geheette) Dit vanwege frustratie met het gebruik van het programma Excel bij het beheren van de museumcollectie van het Zijper Museum door ondergetekende.
De volgende ochtend werd het volgende e-mailtje naar de andere collectiebeheerders van het museum gestuurd:

Vorige week heb ik de videobanden en films in het archief van de kelder Gemeentehuis wat in beeld gebracht. Een deel daarvan was al in de Excel inventaris lijst van het museum ondergebracht doch voor mij wat moeilijk doorzoekbaar. Zoeken wat er reeds als videofilm was gerubriceerd, kostte mij de nodige moeite...

Zodoende heb ik gistermiddag van de huidige Excel inventarislijst een beeldbankje (voor zover de beelden beschikbaar) op Intranet gemaakt. Nu zeer eenvoudig doorzoekbaar met duidelijke overzichten.
Via elke computer benaderbaar.
Zie : www.zijpermuseum.nl/intranet/objecten.html
Door bijvoorbeeld op zuivel te zoeken vindt men direct 102 objecten die voor de volgende expositie gebruikt kunnen worden.

Over deze eerste (locale) versie van (Z)CBS is toentertijd een artikeltje geschreven, te downloaden van:
     www.zcbs.nl/docs/artikel-inventaris-zm.pdf
De huidige ZCBS-gebruikers herkennen bij het lezen hiervan reeds de bekende kenmerken van het programma. In de jaren daarna is vooral de functionaliteit en de kracht van het programma sterk toegenomen.

In 2008 hoorde Jan Maars van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland bij een bijeenkomst van de provincie Noord-Holland (hij zat in de zaal naast de auteur van ZCBS) over het bestaan van het programma en was direct enthousiast. En toen ging het snel. Heel snel zelfs.
In de loop van 2008 werden de nodige aanpassingen in het programma gemaakt zodat ook andere instellingen het konden gebruiken.
En begin 2009 was de eerste externe gebruiker (Oudbroek) in de lucht. Op dat moment veranderde de naam van het programma van CBS in ZCBS.

In maart 2012 werd het Genootschap ZCBS opgericht. Gerard Hoogeland van Museum Kennemerland nam reeds begin 2010 het initiatief hiertoe. Daarmee kon ZCBS een stevige basis gegeven worden.
Ondertussen liggen ZCBS-cursussen (in 4 kennisniveau's) op de plank. Een Perl/ZCBS-werkgroep is actief en een groep ZCBS-mentoren is zich aan het vormen.

Vanwege de grote belangstelling in ZCBS moest eind 2013 helaas een ledenstop ingesteld worden. Belangstellenden werden vanaf 2014 op een wachtlijst geplaatst en er werden voorwaarden gesteld voordat het systeem gebruikt kon worden. Een beperking werd ingesteld in het aantal nieuwe leden per jaar.

Na 10 jaar (Z)CBS is de stand van zaken onder meer:

 • 60 instellingen minus 1 afvallige (instelling opgeheven).
 • Met nog enkele tientallen serieuze belangstellenden op de wachtlijst.
 • In totaal 124 beeldbanken (vooral foto-beeldbanken).
 • Een 15-tal geheel verschillende toepassingen.
  Van objecten-beeldbank tot tijdschriften-beeldbank. Van video-beeldbank tot bevolkingsregister-beeldbank Van bidprenten-beeldbank tot boerderijen-beeldbank.
 • In totaal ruim 480.000 records intern (op intranet).
 • In totaal ruim 285.000 records (met veelal afbeeldingen) extern beschikbaar.
 • Alle beeldbanken tezamen, maandelijks bezocht door ruim 30.000 unieke (fysieke; dus minus de zoekrobots) bezoekers die bij elkaar ruim 60.000 afbeeldingen bekijken. Oftewel gemiddeld 20 afbeeldingen per bezoeker.
 • Beschikbaarheid van uitgebreide documentatie over ZCBS, beeldbanken en aanverwante onderwerpen.
 • Een nieuwsbrief mailinglijst met ca. 330 abonnees.
 • Jaarlijks een goed bezochte gebruikersbijeenkomst in NH en in Drenthe en vanaf 2017 tevens in Noord-Brabant.
 • Een uitgebreid kennisplatform, gecreëerd door alle ZCBS-instellingen, waarmee gezamenlijk ZCBS naar een hoger niveau kan worden getild.

ZCBS blijkt duidelijk in de behoefte te voorzien.
Wat de toekomst zal brengen is natuurlijk moeilijk te zeggen. Wat wel 100% zeker is, is dat alle ZCBS-instellingen en gebruikers momenteel zeer content zijn met ZCBS. Voor vele werkt ZCBS zelfs uitermate verslavend...

Op naar de volgende 10 jaar met ZCBS!

 


Tot slot

Aantal abonnees aan wie deze nieuwsbrief is gestuurd: 329

Aanmelden/afmelden ZCBS-nieuwsbrief:
     www.zcbs.nl/cgi-bin/mailinglijst.pl

 


Enkele reacties

27-05-2016 21:15 > Greetje Plaisier-Wartenhorst (Historische Vereniging Oud Uitgeest): Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Ik ben nog steeds blij dat wij ons als één van de eersten hebben aangesloten bij ZCBS. Ik had er destijds van vernomen via mijn lidmaatschap van de Zijper historische vereniging.
Wat zijn er na ons veel verenigingen en stichtingen bijgekomen, dat komt natuurlijk door het geweldige resultaat.
Voor onze vereniging zijn inmiddels Herman Tervoort en Peter Savenije het aanspreekpunt met ZCBS en zij zijn enthousiast over de samenwerking. Heel veel dank voor wat je voor onze vereniging hebt gedaan in al die jaren!

27-05-2016 12:07 > Liesbeth Bordewijk-Barelds (Stichting Historie van Ruinerwold): We willen je van harte feliciteren met het tienjarig bestaan van de Zijper Beheer Systeem. Je moet ook weten dat wij heel blij zijn dat je, door mijn echtgenoot Karel, bent gevonden op internet.
Het was bijna te mooi om waar te zijn, maar zoiets bestaat dus. Een persoon, jij, die iets ontwikkeld en anderen mee laat delen. We zijn ook bijzonder tevreden met de werking van het ZCBS. We hebben door jou een goed werkende Beeldbank en gemakkelijk toegankelijke Beeldbank.

25-05-2016 18:01 > Sytze Boschma (Historische Vereniging Oud Broek in Waterland): Met genoegen heb ik de mail over het 10-jarig jubileum van ZCBS gelezen.
OudBroek deed al mee vanaf het begin, dus hebben we een belangrijk deel van de verdere ontwikkeling van ZCBS van nabij meegemaakt. Ook hebben de ideeën van onze gebruikers van het systeem voor een verrijking van ZCBS gezorgd. Leuk om de mijlpalen weer op een rijtje te zien.
Van Harte gelukgewenst met dit mooie succes! Daar mag je echt trots op zijn.
We gaan nu met plezier de volgende 10 jaar tegemoet.

25-05-2016 10:29 > Peter de Greef (Historische Vereniging Wieringen): Hartelijk gefeliciteerd ook namens de Historische Vereniging Wieringen met het 10-jarig Jubileum van het ZCBS.
Fantastisch wat er in de afgelopen jaren voor de kleinere Historische Verenigingen voor hun archieven tot stand is gekomen.
Een prachtig Genootschap waar we trots op mogen zijn. En dankbaar als gebruiker te zijn.

24-05-2016 22:29 > Jan Wessels (Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven): Van harte gefeliciteerd met dit 10 jarig jubileum.
Indrukwekkend wat er in deze jaren is neergezet! Op Wieringen willen ze nooit meer wat anders!
Ik hoop dat we op de oude werf Willemsoord dit jaar ook op kunnen starten.

24-05-2016 21:39 > Bert van Kessel (Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen): Van harte gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum van de ZCBS.
Zowel Marijke als Nel hebben al bij je aangegeven hoe blij we zijn met de programmatuur van de Beeldbank. Ik vind het ontzettend knap zoals je de applicatie hebt ontworpen en geprogrammeerd. Onvoorstelbaar dat het na 10 jaar nog steeds even actueel en tijdloos lijkt te zijn. Ook heel knap van je, hoe je blijkbaar met weinig moeite de meest bijzondere wensen van de diverse verschillende gebruikers van ZCBS in kunt bouwen in het systeem. Ieder andere applicatie zou al meerdere keren zijn vervangen.
Ik wens dat wij als Commissie Historie van het Zaans Medisch Centrum en onze kijkers nog vele jaren plezier van de Beeldbank mogen hebben.

24-05-2016 21:33 > Christ van Eekelen (Heemkunde Boxtel): Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Het is wel bijzonder dat Heemkunde Boxtel juist op dit moment mag instappen. Ik ben nu nog herstellende van een operatie en ga binnenkort het beheer van de Beeldbank Boxtel starten. Er is nog veel te doen. Veel foto's nog beschrijven en nog veel nieuwe foto's uploaden. Maar ik kon niet wachten, je op deze dag toch te feliciteren.

23-05-2016 20:20 > Marijke van Essen (Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen): Gefeliciteerd met het 10 jarige bestaan van ZCBS!!!
Met heel veel respect voor je initiatief dat tot zo'n succesvol resultaat heeft geleiden al je kennis die je er in gestopt hebt. Hoe iets, wat zo klein begonnen is, in 10 jaar is uitgegroeid tot zo'n groot aantal beeldbanken, petje af.
We zijn blij dat de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen, nog net voor de wachtlijst, aansluiting heeft gevonden. Voor ons is het laatste jaar niet over rozen gegaan, maar we hopen op een goede en constructieve verdere samenwerking met jou, met veel meer foto's dan tot nu toe op onze Beeldbank.

23-05-2016 16:47 > George Reurings (Cultureel Historische Vereniging ‘Ter Aar’): Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal.
Je kon vermoedelijk 10 jaar geleden niet vermoeden, dat je uit frustratie - het moeilijke gebruik van de Zijper museumgegevens via Excel- een 'programmaatje' hebt geschreven, zodat je beter en sneller je informatie kon verwerven, die je nodig had.
Bewonderenswaardig en ruimhartig, dat je de ontwikkelde software ook ter hand hebt willen stellen aan derden; dat schept ontegenzeglijk verwachtingen, vragen, opmerkingen, adviezen; kortom heel veel extra werk.
Ik hoop en wens, dat je nog lang -vooral in een goede gezondheid- je ingeslagen weg verder wil, mag en kan plannen, zoals jij dat voor ogen hebt en dat ik daar ook gebruik kan van blijven maken.
Nogmaals gefeliciteerd met deze bereikte mijlpaal en mogen er nog talloze volgen.

23-05-2016 14:27 > Nel Hogewoning (Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen): Gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!
Ik heb bewondering voor hetgeen je in die eerste uurtjes op die 22e mei hebt geschreven en hoe het zich heeft ontwikkeld. Als je ziet wat het is geworden, complimenten!!
Onze beeldbank heeft door de diverse omstandigheden even op een laag pitje gestaan, maar wordt gauw weer op gepakt!!

23-05-2016 12:32 > Barry van der Zwaag (Historische Kring Hoogeveen): Gefeliciteerd met dit jubileum!

23-05-2016 10:00 > Paul en Thea Onderwater (Stichting Oud Zoeterwoude): Gefeliciteerd met deze ZCBS mijlpaal en bedankt voor alle steun bij het op poten zetten van onze beeldbanken.

22-05-2016 21:27 > Ben Burgers (Nationaal Ruimtevaart Museum): Heel hartelijk gefeliciteerd met dit lustrum! < br> Complimenten voor de aanpak van dit project en ga a.u.b. nog heel lang zo door.

22-05-2016 20:21 > Mart Horstman (Wieringer Eilandmuseum "Jan Lont"): Een mijlpaal om trots op te zijn! En dat er al zoveel gebruikers zijn. Chapeau.

22-05-2016 20:14 > Kees Bakker (Stichting Historisch Museum NLR): Mede namens alle betrokkenen bij onze museumstichting wil ik je graag van harte gelukwensen met het bereiken van een belangrijke en grote mijlpaal, 10 jaar ZCBS.
We zijn erg blij dat ZCBS op onze weg is gekomen, juist op een moment in het begin van 2015 toen dit heel belangrijk was. Het museum was net ontruimd en zou niet terugkomen. Er was een zeer onzekere toekomst wat betreft het toekomstige gebruik van het NLR erfgoed.
Met het door jou bedachte beheersysteem kunnen we dit erfgoed, waar nodig voorzien van ruime aanvullende informatie, bereikbaar maken voor een heel groot publiek. We kunnen er onder andere deelexposities mee maken. Er ligt nog enorm veel werk voor ons, maar je hebt gezien dat onze mensen enthousiast zijn.
Wij wensen je nog heel veel succes met het verder uitbouwen van ZCBS. We staan gereed om je, waar dat kan, daarbij te ondersteunen.

22-05-2016 12:45 > Agnes Krijnen (Historisch Genootschap Hauwert): Bijzonder, en interessant, die ontwikkeling van jouw beeldbank te lezen.
Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan.
Hoop dat je eeuwig doorgaat. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.

22-05-2016 12:35 > Willy Manden (Historische Vereniging Nijeveen): Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan.
Nog vele actieve jaren toegewenst.

22-05-2016 12:11 > Jan Immerzeel (Stichting Noordwijkerhout van Toen): Gefeliciteerd met dit jubileum.
Ook bij ons is het enthousiasme groot en worden de resultaten langzaam aan zichtbaar op het internet.
Je hebt een hele knappe prestatie geleverd met dit programma.

22-05-2016 12:10 > Hes Niesten (Historische Kring Heemskerk): Vragen zijn op dit moment minder gepast dan een welgemeende felicitatie:
een jong kind van 10, en toch zo volwassen;
Hulde aan alle betrokkenen!!

22-05-2016 11:58 > Martin van der Voort (Nationaal Ruimtevaart Museum): Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan van ZCBS!
Jouw historisch overzicht geeft een goed beeld hoe een lumineus idee en een vakkundige uitwerking tot zo'n groot succes kan leiden.
Wij zijn erg blij met deze toepassing en hopen er nog lange tijd gebruik van te mogen maken.
Nogmaals onze complimenten en geniet van deze gedenkwaardige dag.

22-05-2016 11:33 > Lourens Schipper (Historische Vereniging Nijeveen): Gefeliciteerd!
Als elke frustratie werd omgezet in zoiets moois, dan zou de wereld er een stuk beter uitzien.
Ik wens je toe dat je de volgende jaren nog veel moois maakt, niet uit frustratie, maar omdat het kan (en verslavend is).

22-05-2016 11:24 > Hester Manneveld: Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan van ZCBS cs.
Het is goed om bij een mijlpaal even terug te kijken op hoe het allemaal is gegaan en dit vast te leggen.
Zoals je weet heb ik met veel plezier met het systeem gewerkt en inderdaad soms werkt het verslavend !
Wens je ook in de toekomst nog veel succes met de aanpassing aan nieuwe technieken.

22-05-2016 10:46 > Leo van Oorsouw (Heemkundevereniging Berchs-Heem): Van harte gefeliciteerd met de 10e verjaardag van ZCBS.
Op naar de 20e verjaardag zodat wij kunnen (blijven) genieten van een perfecte data-Beeldbank.

22-05-2016 10:41 > Gerard Hoogeland (Museum Kennemerland, Beverwijk): Gefeliciteerd met het succesvolle ZCBS !

22-05-2016 10:29 > Tiny van Teulingen (Historische Vereniging Wieringen): Gefeliciteerd met het 10 jarige Jubileum,
Ik hoop dat de ontwikkelingen zich doorzetten zoals ingezet.
En wens je veel succes en blijvende ondersteuning vanuit de aangesloten verenigingen.
Vooral jou ondersteuning is voor ons heel belangrijk, zeker na het verlies van Andries hebben wij dit zeer in je gewaardeerd.
Onze hartelijke dank hiervoor

22-05-2016 10:22 > Tom van Baar (Historische Stichting 'De Cromme Leeck'): Zo! 10 jaar al weer!
Van harte gefeliciteerd met dit lustrum. En met jou hoop ik dat we er nog héél lang gebruik van mogen maken,

22-05-2016 09:48 > Ria van Roon (Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk): Gefeliciteerd met de 10e verjaardag van het ZCBS.
Op naar de volgende 10 jaar.
Het kind groeit al flink.


WWW: http://www.zcbs.nl/
Laatste wijziging: 27 mei 2015
Informatie: